head-top-bg

продукти

  • 3-Indolebutyric Acid (IBA)

    3-индолмаслена киселина (IBA)

    3-индолбутаровата киселина (IBA) е ендогенен ауксин, чистият продукт е бяло кристално твърдо вещество, а оригиналното лекарство е от бели до светложълти кристали. Той е разтворим в органични разтворители като ацетон, етер и етанол, но е трудно разтворим във вода.