head-top-bg

продукти

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana е ентомогенна гъба от аскомицети, включваща главно beauveria bassiana и beauveria brucella и др., Която може да причини отравяне от насекоми, да наруши метаболизма и да доведе до смърт. Силно вирулентните щамове на beauveria bassiana образуват инвазивна структура на телесната стена на ларвите на памучния мехур чрез краткосрочен растеж, докато ниско вирулентните щамове произвеждат тънки пълзящи хифи по телесната стена на ларвите. Причинява смъртта на вредители.