head-top-bg

продукти

  • Urea Phosphate UP

    Урея фосфат НАГОРЕ

    Като високоефективен тор, карбамидният фосфат има ефект върху растенията в началото и в средносрочен план, което е значително по-добро от традиционните торове като карбамид, амониев фосфат и калиев дихидроген фосфат.