head-top-bg

продукти

  • Monoammonium Phosphate MAP

    Моноамониев фосфат MAP

    Като тор е най-подходящо да се прилага моноамониев фосфат по време на растежа на културите. Моноамониевият фосфат е киселинен в почвата и твърде близо до семената може да има неблагоприятни ефекти. В кисели почви е по-добър от калций и амониев сулфат, но в алкални почви. Освен това е по-добър от другите торове; не трябва да се смесва с алкални торове, за да се избегне намаляване на ефективността на торовете.