head-top-bg

продукти

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-индооцетна киселина (IAA)

    3-индооцетната киселина (IAA) е вид ендогенен ауксин, повсеместен в растенията, принадлежащ към индолови съединения. Това е органично вещество. Чистият продукт е безцветен листен кристал или кристален прах. Превръща се в розов цвят, когато е изложен на светлина. Той е лесно разтворим в абсолютен етанол, етилацетат, дихлоретан и разтворим в етер и ацетон. Неразтворим в бензен, толуен, бензин и хлороформ. 3-индооцетната киселина има двойственост при растежа на растенията и различните части на растението имат различна чувствителност към нея.