head-top-bg

продукти

  • EDTA chelated TE

    EDTA хелатен TE

    Хелатният микроелемент е формулиран с материал от EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn чрез процеса на втвърдяване, хелатиране, концентриране, изпаряване, гранулиране. След хелатирането с EDTA продуктът съществува в свободно състояние. Като тор, той има характеристиката на бърза разтворимост, лесно усвояване от култури, ниска доза, но висока ефективност, без остатъци. Като материал, при формулирането на NPK комбиниран тор от друг течен тор, той има предимството от лесна смес, неантагонизъм и лесна обработка. Най-важната функция на микроелементния тор е да коригира дефицита, който друг елемент не може да замести. Нашият продукт може да увеличи ефективността при използването му заедно с голямо количество NPK тор.