head-top-bg

продукти

  • Piperonyl Butoxide

    Пиперонил бутоксид

    Пиперонил бутоксид е много виден инсектициден синергист, освен десетки пъти за подобряване на инсектицидния инсектициден ефект може също да удължи времето на употреба, да увеличи инсектицидния широк спектър. Пиперонил бутил етерът се използва широко в селското стопанство, здравето на домакинствата и складирането на инсектициди, е уникалната здравна организация на ООН, одобрена за здравето на храните (производството на храни) в най-ефективния синергичен инсектицид.