head-top-bg

Засаждане на червен пипер

RED-PA

Lemandou представи специален тор за червен пипер от Южна Корея и проведе седеммесечно полево изпитание. В експерименталното поле бяха използвани пет различни тора в различни експериментални полета и бяха направени много важни заключения. Червен пипер специални торове, силно представени продукцията и качеството на плодовете.

2019.04.30 Торове - Засаждане - Напояване

1
2
3
4
5
6
7
8

2019.05.31 Растежът след един месец по-късно

9
10

2019.07.03 Период на цъфтеж на пипер

11
12
13

2019.07.23 Период на залагане на плодове

14
15
16
17
18
19
21
20

2019.09.22 Зрял период на пипер

23
22

2019.10.17 Реколта от червен пипер

24
26
25
28
27
29

Силен корен от червен пипер

30
31

Червеният пипер с различни торове

32
33
34
35
36

Измерете дължината на червения пипер

37
38
39
40
41

Текстова машина

42
43
44

Тест на NPK Съдържание на червен пипер

45
48
47
46

Чрез този тест за засаждане в продължение на близо 7 месеца се потвърждава, че добивът на пипер от групи 3 и 4, които използват нашия специален тор за червен пипер, е най-добрият и най-високият.

50
49