head-top-bg

продукти

  • Glyphosate

    Глифозат

    Глифозатът е неселективен хербицид, който е високоефективен, ниско токсичен, широкоспектърен и стерилизуем. В допълнение към единичен, двулистен и многогодишен злокачествен плевел, като бяла трева и ароматен придатък. Използва се за профилактика на овощни градини, горски и некултивирани плевели и хербициди.