head-top-bg

продукти

  • Abamectin

    Абамектин

    Абамектинът е нов антибиотик за животновъдството и селското стопанство, смес от авермектини, съдържащи повече от 80% авермектин В1а и по-малко от 20% авермектин В1b. B1a и B1b имат много сходни биологични и токсикологични свойства. Той пречи на физиологичните дейности на насекомото, инхибира нервно-мускулната комуникация и води до парализиране до смърт.