head-top-bg

продукти

  • Ammonium Sulphate

    Амониев сулфат

    Добрият азотен тор (известен като полеви тор на прах) е подходящ за обща почва и култури. Той може да накара клоните и листата да растат енергично, да подобри качеството на плодовете и добива и да подобри устойчивостта на културите към бедствия. Може да се използва като базов тор, тор за торене и тор за семена.